Nacházíte se na archívních stránkách školy. Aktuální web naleznete na www.kvetnak.cz.
Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Kritické myšlení


5.11.2012    Pokračujeme v seznamování se s metodami kritického myšlení

Učí naše lektorka Mgr.Květa  Krüger

Foto: Miloslava Králíčková

________________________________________________________________________________

27.10.2010 - školení bylo zajímavé a přínosné, rádi jsme obětovali den podzimních prázdnin
Foto: RNDr.Danuše Kunovjánková

Posledně o velbloudech, tentokrát o banánech. Co už o nich víme, nové informace, práce s fakty ve skupinách domovských (členové hledají odpovědi na otázky a do jiných skupin přenášejí svoje výsledky) i expertních (závěry odtud jsou přeneseny do domovské skupiny). A to byste koukali, co všechno jsme se dověděli.
Poznatky nás obohatily, ale ještě větší cenu má osvojená metoda, která se jistě bude líbit i žákům. Kdo by nechtěl být expertem, kterému ostatní naslouchají? Ale jak to udělat, aby spolužáky opravdu něco naučil? Dovedete si představit, že příprava takové hodiny je odborně i časově náročná – vyžádá si hodně z našeho osobního volna. A vlastní provedení? Jistě nás oceňujete – srovnáním s tím, že doma máte dětí určitě méně než je ve třídě.
Ale my učitelé už jsme takoví - zanícení pro svůj obor a snažící se naučit žáky co nejvíce. Ve většině hodin jde žákům o totéž. Taková spolupráce je pro nás podnětem k dalšímu vzdělávání. A znovu a znovu s pedagogickým optimismem oslovujeme všechny žáky. A jejich úspěch je pak pro nás tím nejhezčím dárkem – v nejrůznějších soutěžích, na středních školách.
A další dnes osvojená metoda – umíme ještě lépe vést žáka ke vnímání i vlastní tvorbě poezie. Má to význam nejen pro jeho citový život, ale i pro poznávání v jiných oblastech.
Příští školení je 1.prosince.

____________________________________________________________________________

Učitelé v roli žáků

A o prázdninách! 1.2.2010

FOTO a text: Mgr.Pavel Kopečný, ředitel školy, Mgr.Dana Růžičková,
                      RNDr.Danuše Kunovjánková

A, že se učili o velbloudovi (viz foto)? Nenechte se mýlit. Důležitejší bylo, že při tom měli hodně přemýšlet. Vždyť celodenním školením pokračovali v kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení neboli RWCT; ten přináší učitelům na všech stupních škol konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole.
Program zdůrazňuje, že k ovládnutí nových výukových přístupů je důležité přímé prožití učebních činností a jejich následná analýza. Je postaven na nejnovějších poznatcích pedagogických a psychologických výzkumů a jeho použití přináší žákům:
• Aktivizaci žáků
• Celoživotní učení
• Schopnost vyjadřování
• Utváření názoru a argumentace pro něj
• Rozvoj čtenářství
• Kritická práce s informacemi
• Trvalost osvojení informací
• Respekt k odlišnosti
•Spolupráce a maximální rozvoj každého dítěte
Je rozvržen do 40 hodin, většinou strávených ve škole po vyučování až do večera.
Učitelé tak zvyšují svou pedagogickou odbornost, protože chtějí své žáky naučit především samostatně a tvořivě myslet.
Lektorky Mgr.Květa Krüger a Mgr.Kateřina Šafránková s námi pracují tak, abychom si v roli žáků uvědomili klady, eventuálně různá úskalí doporučovaných metod; díky jejich odborné erudici a zajímavě vedeným lekcím jsme dnešní celodenní program zvládli v pohodě i při plném nasazení. A to se opravdu konalo. Dokonce jsme ve skupinách vytvořili heslo o velbloudovi do pomyslné dětské encyklopedie a nesměli jsme zapomenout na nic podstatného z toho, co jsme si předtím zopakovali o jeho uzpůsobení životním podmínkám.
Milí naši žáci, je to obtížné, ale budeme to tak chtít i od vás, protože přemýšlet a řešit problémy musí člověk umět na každém pracovišti a v soukromí jakbysmet.
Chtějte to umět a určitě to zvládneme.